Ethereum Mainnet Statistics

Japan Details

 • Total145 (100%)
 • Tokyo125 (86.21%)
 • Unknown3 (2.07%)
 • Ageo1 (0.69%)
 • Matsue1 (0.69%)
 • Setagaya-ku1 (0.69%)
 • Nagoya1 (0.69%)
 • Ōtsu1 (0.69%)
 • Niigata1 (0.69%)
 • Suita1 (0.69%)
 • Shimonoseki1 (0.69%)
 • Nonoichi1 (0.69%)
 • Minamishinagawa1 (0.69%)
 • Kumamoto1 (0.69%)
 • Shibuya1 (0.69%)
 • Minoh1 (0.69%)
 • Kirishima Shi1 (0.69%)
 • Chiba1 (0.69%)
 • Kawaguchi1 (0.69%)
 • Kyoto1 (0.69%)